Åskägg - Kommer från Peru och är handpolerad.
Art Nr LOT_7164

TILLFÄLLIGT SLUT

Åskägg - Pisolit - Oolit, Kärt barn har många namn!

Denna ovanliga sten kallas också för Ärtsten, Peastone, Kalkoolit, Onkoit.

Kommer från Peru och östra Australien

Den består av Vulkaniska Magma/flytande stenmassa som stelnat, kristaller och även agat.

Åskägg är ihåliga stenar med kristaller, som strålar in mot stenens mitt. De uppstår naturligt under två separata geologiska processer: Först bildas hålrummen i den varma magman i jordens inre. Där fångas gasbubblor in i den flytande stenmassan. Vid vulkanutbrott eller under loppet av flera tusen år stiger magman och kyls av, så att stenmassan stelnar omkring bubblorna. Därmed bildas hålrummen, som kan variera i storlek från oerhört små och upp till flera meter i diameter. Nästa steg i processen är att det uppstår små sprickor i stenen in till hålrummet, som långsamt fylls med vatten. I vattnet finns ämnen som kisel, syre, kalcium och karbonater, och under rätta förhållanden kommer dessa ämnen att förena sig med varandra och bilda kristaller. Dessa avlagras på hålrummets insida och växer sig med tiden allt större. Beroende på hur gammalt åskägget är, kan hålrummet i mitten vara helt eller delvis fyllt med kristaller. Ofta är kristallerna en typ av agat, det vill säga mikrokristallinisk kvarts, som kan uppträda i många olika färger. Det är anledningen till att åskägg kan se så olika ut inbördes. Mångfalden ökas ytterligare av att alla möjliga olika bergarter kan bli till åskägg, eftersom de alla kan ha fångat in luftbubblor, medan de befann sig i flytande form.

Denna sten ger dig gåvan med kärlek till din nästa! Den har schaman energier för den som vill utveckla och arbeta med denna gåva. Den ger dig Tålamod! Som i -Tåla och -Mod. När livet känns stressigt. Ökar dina enegier för kreativa tankar och yttringar. Denna sten hjälper dig att överkomma gamla sorger. Denna sten är väldigt fysisk och hjälper till i gymmet. Den kan skydda i förkylningstider Åskägg är ihåliga stenar med kristaller, som strålar in mot stenens mitt. Därav kommer dess kraft att även stråla ut. Den är fylld med naturkraft, använd den rätt och du kan tämja styrkan i åskan..…

Enligt en legend hos de Nordamerikanska Indianerna kastade Åsk-Andarna/Gudarna som levde på de högsta topparna av Mount Hood och Mount Jeffersson åskägg på varandra när de blev förtretade och arga

Vandra i visdom med denna uråldriga andligt starka sten – men kasta den inte på någon! ;-)

TILLFÄLLIGT SLUT!

Pris SEK 45.00

Order
  


| Varukorg | Kassan |